Sekretariat Persilatan

Sekretariat Persilatan diwujudkan bagi membantu PSSCMCT dalam hal-hal persilatan termasuk pengurusan Penyelia Kelas, Tenaga Pengajar dan Kelas Latihan dibawah kendalian dan pengurusan PSSCMCT.

Antara fungsi dan tugas utama Sekretariat Persilatan adalah mengurus rekod dan laporan Penyelia, Tenaga Pengajar dan Kelas Latihan, menyediakan Laporan Prestasi Tenaga Pengajar untuk Sekretariat Tenaga Pengajar PSSCM, mengadakan kelas latihan bulanan untuk Penyelia dan Tenaga Pengajar dan mengadakan Perjumpaan Tenaga Pengajar peringkat PSSCMCT.

Sekretariat Persilatan juga membantu LPT Zon Timur dalam mengendalikan Ujian Teori dan Ujian Praktikal bagi Peserta Ujian Sijil Rendah Silat Cekak diperingkat Zon Timur dengan kerjasama Jabatan Kemahiran, Kursus Dan Ujian (JKKU) PSSCM.

Carta SKTP PSSCMCT

Carta Organisasi Sekretariat Persilatan PSSCMCT

Advertisements