Matlamat Silat Cekak

  1. Menghidupkan, memperkenalkan serta mempersebatikan pusaka bangsa yang merupakan seni kebudayaan keturunan yang hampir dilupakan.
  2. Menanamkan perasaan cinta dan kasih akan hak dan warisan mutlak bangsa Melayu.
  3. Menanamkan semangat bahawa kitalah yang bertanggungjawab menjaga diri sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain.
  4. Memberi pengertian tujuan dan matlamat bersilat, juga tujuan dan mengapa hidup serta matlamat sebenar hidup itu.
  5. Membasmi dan menentang tahyul dan khurafat yang tidak sesuai dengan iktikad Islam.
  6. Menanamkan semangat dan roh Islam sebagai pegangan bagi menghadapi apa jua keadaan.

Sumber : SilatCekak.Org

Advertisements