Jabatan Urusetia

Jabatan Urusetia menumpukan kepada usaha-usaha ke arah mengukuhkan pengurusan pentadbiran PSSCMCT. Fungsi Jabatan Urusetia adalah seperti berikut :-

  • Membantu mengendalikan urusan Mesyuarat Jawatankuasa Cawangan dan mesyuarat-mesyuarat di bawah Jabatan Urusetia.
  • Menguruskan urusan pentadbiran seperti pengurusan data keahlian, rekod dan penyediaan laporan tahunan.
  • Menyediakan laporan cawangan untuk perbentangan semasa Mesyuarat Bersama PSSCM di peringkat Pusat.
  • Menguruskan email rasmi dan laman web cekaktgg.
  • Membantu pengurusan perjalanan kelas-kelas latihan cawangan dan program-program di di IPT.
  • Mengadakan siri perjumpaan di antara Unit IPT dengan ahli-ahli kelas-kelas latihan di IPT untuk membantu pengurusan dan pengendalian kelas latihan di IPT.
  • Membantu pengurusan majlis-majlis pengijazahan di Cawangan Terengganu.

Carta JUS

Carta Organisasi Jabatan Urusetia PSSCMCT

Advertisements